توضیحات

زمرد( EMERALD) مترادف‌ رنگ‌ سبز است. معدن زمرد در مصر و کلمبیا می باشد زمردهای کلمبیایی از زمردهای دیگر کشورها کاملاً متمایز هستند و به جرات می‌توان گفت که مرغوبترین و خوشرنگ‌ترین زمردها، به کلمبیا تعلق دارد. بعد از الماس، ارزنده ترین سنگ قیمتی زمرد است عنصر سازنده آن سیلیکات آلومینیوم و بریلیوم است وزیبایی رنگ زمرد مربوط به کرم و وانادیوم درون آن است.