توضیحات

فیروزه فسفات آبدار طبیعی آلومینیم است که در عربی به نام ظفر معروف است. معدن آن در خراسان است فیروزه به رنگ‌های آبی – آبی مایل به سبز – سبز یافت می‌شود. فیروزه در ۲ نوع صاف (عجمی) و رگه دار (شجری) یافت می‌شود. در ایران نوع عجمی طرفداران زیادی داردماده رنگی فیروزه مربوط به مس و آهن است