نمایشگاه ها و ایونت های پیش رو

عنوان زمان مکان ثبتنام
سیزدهمین نمایشگاه بین المللی فلزات گرانبها، طلا، ساعت و سنگ های قیمتی اصفهان 98/07/09 لغایت 98/07/12 نمایشگاه بین‌المللی اصفهان
شرکت
پنجمین نمایشگاه بین المللی طلا و جواهر کیش 98/09/05 لغایت 98/09/08 تالار شهر
شرکت
دوازدهمین نمایشگاه بین المللی طلا، نقره، جواهر، ساعت و صنایع وابسته تهران 98/11/23 لغایت 98/11/26 نمایشگاه بین‌المللی تهران
شرکت
چهاردهمین نمایشگاه بین المللی فلزات گرانبها، طلا، ساعت و سنگ های قیمتی اصفهان 99/07/08 لغایت 99/07/11 نمایشگاه بین‌المللی اصفهان
شرکت