مجتبی سیف الدینی خالقی

مجتبی سیف الدینی خالقی

 • مدرس دوره طراحی طلا و جواهرات با کامپیوتر
 • مدرس دوره طراحی دستی جواهرات (با رویکرد بازار کار)

مشاهده دوره طراحی دستی جواهرات (با رویکرد بازار کار)
مشاهده دوره طراحی دستی جواهرات (با رویکرد بازار کار)
 • سوابق تحصیلی:

 • کارشناسی مهندسی کشاورزی گرایش دامپروری – دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • دیپلم طلا و جواهر سازی گرایش طراحی طلا و جواهربا نرم افزار
 • دیپلم طلا و جواهر سازی گرایش طراحی دستی طلا و جواهر
 • دیپلم طلا و جواهر سازی گرایش ساخت طلا و جواهر
 • دیپلم طلا و جواهر سازی گرایش گوهر نشانی (مخراجکاری)
 • دیپلم طلا و جواهر سازی گرایش گوهر شناسی (الماس و سنگهای رنگی)
 • سوابق کاری:

 • مربی آموزشگاه فخر آریا: آغاز همکاری از تیر ۱۳۹۵ – مربیگری در شاخه های طراحی طلا و جواهر، ساخت طلا و جواهر، مخراجکاری، گوهرشناسی.
 • تدریس خصوصی طراحی طلا و جواهر با دست و نرم افزار از سال 1391 تا کنون به بیش از 150 هنرجو از سرار کشور و همچنین از کشورهای کانادا، استرالیا، امارات و افغانستان در آموزشگاه رایان پیام.
 • مدیر دپارتمان طراحی شرکت تولیدی طلا و جواهر سازی داریک شهریور ۱۳۹۵ تا اسفند 1395
 • طراح ارشد دفتر طراحی کارگاه تولیدی طلا و جواهر سازی آقاجانی فروردین ۱۳۹۳ تا اسفند 1393
 • مدیر دپارتمان طراحی شرکت تولیدی طلا و جواهر سازی کارن خرداد ۱۳۹۲ تا شهریور 1392
 • مربی موسسه مجتمع فنی تهران (شعبه میرداماد) فروردین ۱۳۹۲ تا اسفند ۱۳۹۶
 • افتخارات:

 • تندیس یادبود اولین نشست بین المللی صنعت طلا و جواهر (سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی ایران) به عنوان منتخبین طراحان طلا و جواهر – بهمن ۱۳۹۵
 • پروژه ها:

 • طراحی طلا و جواهر – کارفرما: گالری طلا و جواهر آقای پنجه پور (بازار بزرگ تهران)  تاریخ:  ۱۳۹۶
 • طراحی طلا و جواهر – کارفرما: گالری طلا و جواهر آقای پنجه پور (بازار بزرگ تهران)  تاریخ:  ۱۳۹۷
 • طراحی طلا و جواهر – کارفرما: خانم صالحی (برند ارکیدگالری) تاریخ: 1397
 • طراحی طلا و جواهر – کارفرما: خانم صالحی (برند ارکیدگالری) – توضیحات: طراحی طلا و جواهر و کار با پرینتر 3بعدی و چاپ طرحای زده شده   تاریخ: ۱۳۹6
 • طراحی طلا و جواهر – کارفرما: آنا گالری (خ اقدسیه) – توضیحات: طراحی طلا و جواهر و کار با پرینتر 3 بعدی و چاپ طرحای زده شده   تاریخ: 1395
 • مهارت ها:

طراحی دستی طلا و جواهر 100%
نرم افزار طراحی 3 بعدی – راینو: 100%
نرم افزار طراحی 3 بعدی – تی اس پی لاین: 80%
نرم افزار 2 بعدی – اسکچ بوک: 80%
نرم افزار طراحی 3 بعدی طلا و جواهر – ماتریکس 9: 100%
دروس تئوری (ساخت طلا و جواهر – مخراجکاری – طراحی – سنگ شناسی): 100%
نرم افزار طراحی 3 بعدی – کلیو: 80%
نرم افزار نت فب: 80%
طراحی دستی طلا و جواهر 100%
نرم افزار طراحی 3 بعدی – راینو: 100%
نرم افزار طراحی 3 بعدی طلا و جواهر – ماتریکس 9: 100%
دروس تئوری (ساخت طلا و جواهر – مخراجکاری – طراحی – سنگ شناسی): 100%
نرم افزار طراحی 3 بعدی – تی اس پی لاین: 80%
نرم افزار 2 بعدی – اسکچ بوک: 80%
نرم افزار نت فب: 80%
نرم افزار طراحی 3 بعدی – کلیو: 80%

نمونه کار