ناردین صابونچی

ناردین صابونچی

  • مدرس دوره طراحی طلا و جواهرات با ماتریکس

مشاهده دوره طراحی جواهرات با ماتریکس
  • سوابق تحصیلی:

  • کارشناسی ارشد طراحی صنعتی دانشگاه Middle East Technical University ترکیه – ورودی 2014
  • کارشناسی طراحی صنعتی دانشگاه هنر اسلامی تبریز – ورودی 88
  • سوابق کاری:

  • موسس و طراح برند جواهرات ناردین صابونچی – فروردین 98
  • طراح جواهر شرکت طراحی آبی – آغاز همکاری فروردین 97
  • مؤسس و طراح چرم نار (کار آفرین فنی حرفه ای) – شهریور 93
  • گواهی ها و مدارک:

نمونه کار