امیرحسین بارجینی

متخصص حوزه‌ی ساخت افزایشی

1

دوره اصلی

540

دقیقه تدریس

امیرحسین بارجینی کیست؟

متخصص و فعال در حوزه‌ی ساخت افزایشی دانشگاه صنعتی شریف.

دوره‌های امیرحسین بارجینی

دسته بندی محصولات

قطعه دارم

فرم زیر را پر کنید تا همکاران ما برای اسکن قطعه با شما هماهنگ کنند.