علیرضا رفیعی راد

متخصص حوزه‌ی ساخت افزایشی

1

دوره اصلی

540

دقیقه تدریس

علیرضا رفیعی راد کیست؟

متخصص و فعال در حوزه‌ی ساخت افزایشی دانشگاه تربیت مدرس.

دوره‌های علیرضا رفیعی راد

دسته بندی محصولات

قطعه دارم

فرم زیر را پر کنید تا همکاران ما برای اسکن قطعه با شما هماهنگ کنند.