علی راد

متخصص حوزه‌ی ساخت افزایشی

1

دوره اصلی

540

دقیقه تدریس

علی راد کیست؟

متخصص و فعال در حوزه‌ی ساخت افزایشی دانشگاه تهران.

دوره‌های علی راد

دسته بندی محصولات

قطعه دارم

فرم زیر را پر کنید تا همکاران ما برای اسکن قطعه با شما هماهنگ کنند.