مهدی مختاری

متخصص حوزه‌ی ساخت افزایشی

1

دوره اصلی

540

دقیقه تدریس

مهدی مختاری کیست؟

متخصص و فعال در حوزه‌ی ساخت افزایشی دانشگاه صنعتی شریف. صنعتگر حوزه‌ی ساخت افزایشی امارات متحده عربی

دوره‌های مهدی مختاری

دسته بندی محصولات

قطعه دارم

فرم زیر را پر کنید تا همکاران ما برای اسکن قطعه با شما هماهنگ کنند.