نسترن مصلح

متخصص حوزه‌ی مهندسی پلیمر

1

دوره اصلی

540

دقیقه تدریس

نسترن مصلح کیست؟

متخصص حوزه‌ی مهندسی پلیمر و فعال صنعت ساخت افزایشی در پژوهشگاه پلیمر ایران.

دوره‌های نسترن مصلح

دوره جامع متخصص هوش سه بعدی

2400000

تومان

دسته بندی محصولات

قطعه دارم

فرم زیر را پر کنید تا همکاران ما برای اسکن قطعه با شما هماهنگ کنند.